Beijer Ref

Det här är företaget

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern med verksamhet inom kyla och klimatreglering.

ETT URVAL AV VÅRA BOLAG 

Investor

Följ Beijer Refs aktieutveckling

Årsrapport 2019

Ladda ner rapporten

Rapport Q1

Nettoomsättningen uppgick till 3478 mkr (3434). Rörelseresultatet uppgick till 197 mkr (244). Ladda ner rapporten för mer information.

Möt Beijer Ref

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och klimatreglering.

Miljön

Det internationella arbetet med att byta ut köldmedier till sådana med mindre miljöpåverkan har pågått i decennier.

Grossister

Kylgrossistföretagen inom Beijer Refkoncernen är verksamma i Europa, Afrika, Asien och Oceanien, med cirka 420 filialer.