Mocambique

Metraclark (Pty) Ltd

Metraclark är Sydafrikas största kyl- och luftkonditioneringsgrossist med det bredaste sortimentet av system och komponenter på sin marknad.

323 Româo Fernandes Farinha
MZ- Maputo
Mozambique
MD: Jurie Benade

Tel: +25 (8) 21 308 771
Fax: +25 (8) 21 308 769