Beijers årsstämma 2013

Den  19  Oktober, 2012

Årsstämma äger rum den 26 april 2013 i Malmö.

Anmälan av ärende till årsstämman 2013

Den aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Joen Magnusson senast den 8 mars 2013.