Valberedningens förslag

Den  26  Mars, 2012

Valberedningens förslag till årsstämman 2012 i G & L Beijer AB.

I enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2011 kontaktade styrelseordförande under hösten 2011 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2012.

Valberedningen fick följande sammansättning:

· Peter Jessen Jürgensen (ordförande i G & L Beijer)

· Philippe Delpech (Carrier)

· Peter Rönström (Lannebo Fonder)

· Per Trygg (SEB)

Peter Rönström valdes till valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 56,8 % av rösterna i G & L Beijer.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen skall bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.

- omval av Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Joen Magnusson, Bernt Ingman, Philippe Delpech, William Striebe och Harald Link.

att Peter Jessen Jürgensen omväljs som styrelsens ordförande.

Ladda ner dokumentet