Nyheter 2014

Apr
23

Ny hemsida lanseras inom kort

Med anledning av namnbytet från G & L Beijer AB till Beijer Ref AB kommer företagets hemsida att ändra utseende i form av en ny webbplats, med lansering i maj månad 2014.

Apr
03

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Mar
25

Motiverat yttrande 2014

Valberedningen har tagit del av en intern utvärdering som gjorts av styrelsens arbete.

Mar
24

Valberedningens förslag till årsstämman 2014

Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i G & L Beijer AB

Mar
24

Fullmakt årsstämma 2014

Feb
24

Beijers årsstämma 2014

Årsstämma äger rum den 24 april 2014 i Malmö.