Beijers årsstämma 2014

Den  24  Februari, 2014

Årsstämma äger rum den 24 april 2014 i Malmö.

Anmälan av ärende till årsstämman 2014

Den aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Per Bertland senast den 12 mars 2014.