Presentation Q1 2019

Den  16  April, 2019

Välkomna till webbmöte.

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2019. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 16 april kl.10.00 CET.

Maila in ditt svar om deltagande på info@beijerref.com

En länk kommer att distribueras före mötet och det krävs internetanslutning. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 16 april.

Ladda ner dokumentet