Årsstämman 2020

Den  29  April, 2020

Beijer Refs årsstämma kommer att hållas den 25 juni 2020.

Årsstämman kommer att hållas på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö, med start klockan 15.00. Kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman.

Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning.

Inpassering sker från kl. 14.30. Det kommer inte serveras mat och dryck, och den traditionella förtäringen i samband med årsstämman utgår. CEOs anförande kommer att kortas ned och finnas tillgängligt på bolagets hemsida efter stämman och aktieägarnas frågor kommer koncentreras kring beslutspunkter på dagordningen. Den aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom CEO Per Bertland senast den 18 maj 2020, info@beijerref.com

Vi vill påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid Beijer Refs årsstämma utan att istället delta via ombud. Fullmakter finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com. Beijer Ref vill även uppmana aktieägare att i största möjliga mån undvika att utnyttja möjligheten att ha med biträden.

Vi ber om aktieägares förståelse vad gäller att Beijer Ref begränsar årsstämman enligt ovanstående, givet de särskilda förutsättningar som för tillfället råder med anledning av det nya coronaviruset. Våra riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beijer Ref följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Vi ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.beijerref.com kring eventuella ytterligare åtgärder.

Malmö den 29 april 2020
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com