Presentation Q2

Den  15  Juli, 2020

Välkomna till audiocast & telekonferens gällande Q2-rapporten.

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2020. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 15 juli kl.10.00 CET.

Audiocast & telekonferens

Webcast: https://financialhearings.com/event/12922

Telekonferens: Ring in på nr SE: +46 8 505 583 55 UK: +44 33 330 090 32 US: +1 8 335 268 381

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 15 juli.

Ladda ner dokumentet