Nyheter 2011

Apr
05

Styrelsens förslag

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2011)

Apr
05

Revisors yttrande

Till årsstämman i G & L Beijer AB (publ), org.nr 556040-8113

Apr
05

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i G & L Beijer AB.

Apr
04

Fullmakt, årsstämman 2011

Apr
04

Årsredovisning 2010 publicerad på hemsidan

Från och med den 4 april 2011 finns G & L Beijers årsredovisning för 2010, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Mar
24

Anmälan av ärende till årsstämman

Den aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Joen Magnusson senast den 30 mars 2011.