Anmälan av ärende till årsstämman

Den  24  Mars, 2011

Den aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Joen Magnusson senast den 30 mars 2011.