Pressmeddelanden

Apr
10

Kommuniké från årsstämman 2019 för Beijer Ref AB (publ)

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 10 april 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018.

Mar
20

Årsredovisning 2018

Beijer Refs årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Mar
04

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Feb
15

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att till årsstämman 2019 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.