Kommande rapporteringstillfällen

Den  17  Oktober, 2011

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande.

Bokslutskommuniké för 2011 publiceras den 9 februari 2012.

Delårsrapport 3 månader 2012 publiceras den 25 april 2012.

Årsstämma hålles i Malmö torsdagen den 26 april 2012.

Beijers årsredovisning för 2011 publiceras senast 2 veckor före årsstämman.

Malmö den 17 oktober 2011

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta

Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Ladda ner dokumentet