2017

Apr
06

Kommuniké från årsstämman 2017

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 6 april 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016.

Mar
14

Årsredovisning 2016

Beijer Refs årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på www.beijerref.com

Mar
06

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 6 april 2017, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Feb
28

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att föreslå årsstämman 2017 följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Feb
06

Beijer Ref levererar Chiles första miljövänliga CO2-order

Beijer Ref har i Chile levererat landets första transkritiska koldioxidbaserade (CO2) kylsystem genom det italienska tillverkningsbolaget SCM Frigo.

Jan
13

CFO slutar på Beijer Ref AB (publ)

Kurspåverkande

Beijer Refs CFO Jonas Lindqvist, som har varit anställd sedan 2004, har valt att avsluta sin tjänst i Beijer Ref för en motsvarande befattning i ett annat bolag.