Beijer Ref flyttar fram årsstämman

Den  31  Mars, 2020

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har Beijer Refs styrelse beslutat att flytta årsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta bidrar bolaget till att minska risken för ytterligare smittspridning i samhället. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 16 april 2020.

- Den stora osäkerhet som råder kring spridningen av coronaviruset och dess effekter gör att styrelsen anser att det bästa att göra i situationen är att senarelägga årsstämman. Vi kommer nu att fokusera på att hjälpa våra kunder i en mycket utmanande tid, så att vi tillsammans kan ta oss genom detta på bästa möjliga sätt, säger Beijer Refs styrelseordförande Bernt Ingman.

Beijer Ref planerar att hålla årsstämma senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande lagstiftning och kallelse kommer att gå ut senast fyra veckor före stämman.

Malmö den 31 mars 2020
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com

Ladda ner dokumentet