Aktieägare

10 största och övriga
per 2019-09-30

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

2 152 260

46 581 616

48 733 876

38,2 %

31,4 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

3 120 000

81 186

3 201 186

2,5 %

14,4 %

Bertland, Per (familj & bolag)

2 361 000

176 000

2 537 000

2,0 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

1 681 860


1 681 860

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


8 033 515

8 033 515

6,3 %

3,7 %

Fjärde AP-Fonden


6 398 033

6 398 033

5,0 %

3,0 %

Hain, Jan (privat & bolag)

480 000

368 500

368 500

0,7 %

2,4 %

Odin fonder


5 139 759

5 139 759

4,0 %

2,4 %

Lannebo fonder


4 044 583

4 044 583

3,2 %

1,9 %

AMF - Försäkring o Fonder


3 657 050

3 657 050

2,9 %

1,7 %

Summa 10 största

9 795 120

74 480 242

84 275 362

66,1 %

79,7 %Övriga ägare

123 600

42 137 748

42 261 348

33,9 %

20,3 %

Aktier i eget förvar


897 980

897 980Totalt

9 918 720

117 515 970

127 434 690

100,0 %

100,0 %Röster216 703 170