Aktieägare

10 största och övriga
per 2017-03-31

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

717 420

16 874 858

17 592 278

41,4 %

33,3 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

1 040 000

70 802

1 110 802

2,6 %

14,5 %

Bertland, Per (familj & bolag)

787 000

125 000

912 000

2,1 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

560 620


560 620

1,3 %

7,8 %

Lannebo fonder


3 025 944

3 025 944

7,1 %

4,2 %

SEB Investment Management


2 961 446

2 961 446

7,0 %

4,1 %

Fjärde AP-Fonden


2 387 921

2 387 921

5,6 %

3,3 %

Hain, Jan (privat & bolag)

160 000

125 000

285 000

0,7 %

2,4 %

Verdipapirfonde Odin Sverige


1 137 098

1 137 098

2,7 %

1,6 %

Didner & Gerge Fonder AB


1 096 588

1 096 588

2,6 %

1,5 %

Summa 10 största

3 265 040

27 804 657

31 069 697

73,1 %

83,7 %Övriga ägare

41 200

11 280 133

11 321 333

26,9 %

16,3 %

Aktier i eget förvar


87 200

87 200Totalt

3 306 240

39 171 990

42 478 230

100,0 %

100,0 %Röster72 234 390