Aktieägare

10 största och övriga
per 2016-12-30

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

717 420

16 874 858

17 592 278

41,4 %

33,3 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

1 040 000

70 802

1 110 802

2,6 %

14,5 %

Bertland, Per (familj & bolag)

787 000

125 000

912 000

2,1 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

560 620


560 620

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


3 422 537

3 422 537

8,1 %

4,7 %

Lannebo fonder


3 029 118

3 029 118

7,1 %

4,2 %

Fjärde AP-Fonden


2 348 489

2 348 489

5,5 %

3,3 %

Hain, Jan (privat & bolag)

160 000

129 000

289 000

0,7 %

2,4 %

Didner & Gerge Fonder AB


1 096 588

1 096 588

2,6 %

1,5 %

Handelsbanken fonder


1 075 762

1 075 762

2,5 %

1,5 %

Summa 10 största

3 265 040

28 172 154

31 437 194

73,9 %

84,2 %Övriga ägare

41 200

10 912 636

10 953 836

26,1 %

15,8 %

Aktier i eget förvar


87 200

87 200Totalt

3 306 240

39 171 990

42 478 230

100,0 %

100,0 %Röster72 234 390