Aktieägare

10 största och övriga
per 2019-06-30

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

2 152 260

46 581 616

48 733 876

38,2 %

31,4 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

3 120 000

81 186

3 201 186

2,5 %

14,4 %

Bertland, Per (familj & bolag)

2 361 000

176 000

2 537 000

2,0 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

1 681 860


1 681 860

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


7 438 353

7 438 353

5,8 %

3,4 %

Fjärde AP-Fonden


6 398 033

6 398 033

5,0 %

3,0 %

Hain, Jan (privat & bolag)

480 000

395 000

875 000

0,7 %

2,4 %

AMF - Försäkring o Fonder


5 052 799

5 052 799

4,0 %

2,3 %

Lannebo fonder


4 364 583

4 364 583

3,4 %

2,0 %

Handelsbanken fonder


3 058 257

3 058 257

2,4 %

1,4 %

Summa 10 största

9 795 120

73 545 827

83 340 947

65,3 %

79,1 %Övriga ägare

123 600

43 072 163

43 195 763

34,7 %

20,9 %

Aktier i eget förvar


897 980

897 980Totalt

9 918 720

117 515 970

127 434 690

100,0 %

100,0 %Röster216 703 170