Aktieägare

10 största och övriga
per 2017-09-30

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

717 420

16 273 872

16 991 292

40,0 %

32,5 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

1 040 000

70 802

1 110 802

2,6 %

14,5 %

Bertland, Per (familj & bolag)

787 000

125 000

912 000

2,1 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

560 620


560 620

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


3 006 999

3 006 999

7,1 %

4,2 %

Lannebo fonder


2 747 546

2 747 546

6,5 %

3,8 %

Fjärde AP-Fonden


2 291 263

2 291 263

5,4 %

3,2 %

Hain, Jan (privat & bolag)

160 000

125 000

285 000

0,7 %

2,4 %

Handelsbanken fonder


1 178 977

1 178 977

2,8 %

1,6 %

Verdipapirfonde Odin Sverige


1 137 098

1 137 098

2,7 %

1,6 %

Summa 10 största

3 265 040

26 956 557

30 221 597

71,2 %

82,6 %Övriga ägare

41 200

12 128 233

12 169 433

28,8 %

17,4 %

Aktier i eget förvar


87 200

87 200Totalt

3 306 240

39 171 990

42 478 230

100,0 %

100,0 %Röster72 234 390