Aktieägare

10 största och övriga
per 2018-04-25

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

2 152 260

48 821 616

50 973 876

40,0 %

32,5 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

3 120 000

212 406

3 332 406

2,6 %

14,5 %

Bertland, Per (familj & bolag)

2 361 000

375 000

2 736 000

2,1 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

1 681 860


1 681 860

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


9 387 828

9 387 828

7,4 %

4,3 %

Lannebo fonder


7 220 730

7 220 730

5,7 %

3,3 %

Fjärde AP-Fonden


6 468 033

6 468 033

5,1 %

3,0 %

Hain, Jan (privat & bolag)

480 000

375 000

855 000

0,7 %

2,4 %

Handelsbanken fonder


4 255 788

4 255 788

3,3 %

2,0 %

Verdipapirfonde Odin Sverige


3 126 294

3 126 294

2,5 %

1,4 %

Summa 10 största

9 795 120

80 242 695

90 037 815

70,7 %

82,2 %Övriga ägare

123 600

37 011 675

12 378 425

29,3 %

17,8 %

Aktier i eget förvar


261 600

261 600Totalt

9 918 720

117 515 970

127 434 690

100,0 %

100,0 %Röster216 703 170