Aktieägare

10 största och övriga
per 2019-03-31

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

2 152 260

46 581 616

48 733 876

38,2 %

31,4 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

3 120 000

212 406

3 332 406

2,6 %

14,5 %

Bertland, Per (familj & bolag)

2 361 000

176 000

2 537 000

2,0 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

1 681 860


1 681 860

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


8 096 634

8 096 634

6,4 %

3,7 %

Fjärde AP-Fonden


6 498 033

6 498 033

5,1 %

3,0 %

Lannebo fonder


5 155 145

5 155 145

4,1 %

2,4 %

Hain, Jan (privat & bolag)

480 000

395 000

875 000

0,7 %

2,4 %

Handelsbanken fonder


4 549 824

4 549 824

3,6 %

2,1 %

AMF - Försäkring o Fonder


4 432 831

4 432 831

3,5 %

2,1 %

Summa 10 största

9 795 120

76 097 489

85 892 609

67,5 %

80,4 %Övriga ägare

123 600

40 520 501

40 644 101

32,5 %

19,6 %

Aktier i eget förvar


897 980

897 980Totalt

9 918 720

117 515 970

127 434 690

100,0 %

100,0 %Röster216 703 170