Årsstämma / Bolagsstämma

Årsstämma äger rum torsdagen den 6 april 2017 klockan 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Valberedningen har föreslagit att Beijer Refs ordförande Bernt Ingman ska vara stämmans ordförande.

ANMÄLAN AV ÄRENDEN TILL ÅRSSTÄMMAN 2017
Den aktieägare som önskar få ett ärande behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Per Bertland senast den 1 mars 2017.

Arkiv