Revisorer

Lars Nilsson

Född 1965

Auktoriserad revisor, huvudansvarig

PricewaterhouseCoopers AB

Ordinarie revisor i Beijer Refkoncernen sedan 2012


Rikard Fransson

Född 1986

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Ordinarie revisor i Beijer Refkoncernen sedan 2016